Veřejná zakázka: Lanškroun, ulice Olbrachtova - stavební úpravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 49
Systémové číslo: P21V00000011
Datum zahájení: 09.06.2021
Nabídku podat do: 23.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lanškroun, ulice Olbrachtova - stavební úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby (díla) realizované podle projektové dokumentace, kterou vypracoval:
Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, Choceň 565 01, pod zak.č. 201823-2 v 12/2019 pro stavební objekt komunikace
Ing. Petr Koza, Masarykovo nám. 1544, Pardubice 530 02, v 12.2019 pod zak.č. 19/64 pro stavební objekt veřejného osvětlení.
V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy komunikace, chodníky, nové veřejné osvětlení a box sběrného hnízda na odpady. Dokumentace stavby byla původně vypracovaná společně pro stavební úpravy ulic Palackého a Olbrachtovy s rozdělením po stavebních objektech. Pro eliminaci rizika mylného chápání rozsahu předmětu veřejné zakázky zadavatel upřesňuje, že provádět se bude pouze ulice Olbrachtova a to v rozsahu soupisu prací (výkazu výměr), který je součástí zadávací dokumentace.
Dílo je dále specifikováno touto zadávací dokumentací veřejné zakázky, jejíž součástí je návrh smlouvy o dílo podrobněji vymezující předmět plnění.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.
Projektová dokumentace je přílohu č. 2 této ZD a soupis prací je přílohou č. 3 této ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy