Veřejné zakázky města Lanškroun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Lanškroun.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Smetanova 460, Lanškroun – konektivita
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 01.12.2020 11:00
MODERNIZACE PLYNOVÉ TEPLOVODNÍ KOTELNY ulice Vančurova, Lanškroun
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2020 28.12.2020 10:00
ZŠ Smetanova 460, Lanškroun – dodávka didaktických pomůcek
podlimitní Hodnocení 05.11.2020 26.11.2020 11:00
ZŠ Smetanova 460, Lanškroun - dodávka ICT vybavení
podlimitní Hodnocení 03.11.2020 20.11.2020 11:00
Lanškroun - úpravy ploch u vlakového nádraží
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2020 26.10.2020 09:00
ZŠ Smetanova 460, Lanškroun – dodávka nábytku
podlimitní Hodnocení 07.10.2020 26.10.2020 11:00
Výstavba technické a dopravní infrastruktury Za Střelnicí II, Lanškroun – III.Etapa
podlimitní Vyhodnoceno 23.09.2020 22.10.2020 10:00
Výměna oken na penzionu B.Martinů, Lanškroun - 2 etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2020 02.09.2020 00:00
ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - vytápění
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2020 25.06.2020 10:00
Šatny u haly B. Modrého - buňkový systém
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2020 28.05.2020 10:00
Zpracovatel projektové dokumentace pro stavbu víceúčelové sportovní haly v Lanškrouně
podlimitní Hodnocení 20.03.2020 31.07.2020 10:00
všechny zakázky