Veřejné zakázky města Lanškroun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Lanškroun.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy propojky k ulici Vančurova - Lanškroun
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 04.04.2023 12:00
Lanškroun VO EFEKT 2022
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 03.04.2023 13:00
Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun pro období duben 2023 – březen 2027
nadlimitní Hodnocení 20.01.2023 21.02.2023 13:00
ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun - vestavba učeben
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2023 09.03.2023 10:00
Projektová dokumentace – Přístavba budovy Sociálních služeb Lanškroun ke zvětšení lůžkové kapacity
podlimitní Hodnocení 20.12.2022 13.01.2023 11:00
Výběrové řízení - městský architekt
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2022 31.01.2023 13:00
Hasičská zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně
podlimitní Vyhodnoceno 23.06.2022 02.09.2022 13:00
Dodávka konvektomatu RETIGO Blue Vision B 2011b
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2022 24.06.2022 14:00
ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun - oprava střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2022 30.03.2022 10:00
Výměna oken a dveří v bytových domech na ulici Kežmarská 534, 535, 536, 537, Lanškroun
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2022 29.04.2022 10:00
Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun - Albrechtice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.02.2022 10.03.2022 10:00
Úprava parku v Dolním Třešňovci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2022 17.02.2022 10:00
Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Jilemnického
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2021 30.08.2021 09:00
Lanškroun, ul. B. Smetany - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2021 30.08.2021 09:00
Lanškroun - stezka pod korunami stromů
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2021 02.07.2021 09:00
všechny zakázky