Veřejná zakázka: Lanškroun VO EFEKT 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 79
Systémové číslo: P23V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.03.2023
Nabídku podat do: 03.04.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lanškroun VO EFEKT 2022
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka LED svítidel veřejného osvětlení na území města Lanškroun dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace, tj. výměna a optimalizace veřejného osvětlení na území města Lanškroun, a to za účelem dosažení úspor elektrické energie. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž i montáž svítidel veřejného osvětlení, rekonstrukce rozvaděčů a dále též výměna dvou sloupů veřejného osvětlení, to vše v rozsahu dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace.
Detailní popis předmětu veřejné zakázky s uvedením minimálních požadovaných parametrů a vlastností je obsažen v přílohách zadávací dokumentace a v textu návrhu smlouvy.
Veškeré v zadávacích podmínkách uvedené vlastnosti a parametry jsou minimálním požadavkem zadavatele a dodavatelé jsou oprávněni nabídnout zadavateli technicky i výkonnostně srovnatelná či lepší řešení předmětu plnění veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je spolufinancována Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Národního programu obnovy na podporu úspor energie EFEKT 2022, název projektu „Lanškroun VO EFEKT 2022“.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), vč. všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 280 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky