Veřejná zakázka: Lanškroun, ul. Palackého – stavební úpravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 21
Systémové číslo: P20V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.05.2020
Nabídku podat do: 08.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lanškroun, ul. Palackého – stavební úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby (díla) realizované podle projektové dokumentace, kterou vypracoval:
• Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, Choceň 565 01, pod zak.č. 201823-2 v 12/2019 pro stavební objekt komunikace
• Ing. Petr Koza, Masarykovo nám.1544, Pardubice 530 02, v 12.2019 pod zak.č. 19/64 pro stavební objekt veřejného osvětlení.
V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy komunikace, chodníky, nové veřejné osvětlení, mobiliář a dopravní značení. Dokumentace stavby byla původně vypracovaná pro stavební úpravy ulice Palackého a Olbrachtovy s rozdělením po stavebních objektech. Pro eliminaci rizika mylného chápání rozsahu předmětu veřejné zakázky zadavatel upřesňuje, že provádět se bude pouze ulice Palackého a to v rozsahu soupisu prací (výkazu výměr), který je součástí zadávací dokumentace.
Dílo je dále specifikováno touto zadávací dokumentací veřejné zakázky, jejíž součástí je návrh smlouvy o dílo podrobněji vymezující předmět plnění.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.
Projektová dokumentace je přílohu č. 2 této ZD a soupis prací je přílohou č. 3 této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky