Veřejná zakázka: ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun - oprava střechy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 65
Systémové číslo: P22V00000010
Evidenční číslo zadavatele: OIM/7802/2022/JSo
Datum zahájení: 15.03.2022
Nabídku podat do: 30.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun - oprava střechy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace akce řeší opravu střechy ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně.
Demontáž původní krytiny.
Původní krytinu tvoří azbestocementové šablony. Při odstraňování azbestocementové krytiny se bude zhotovitel řídit závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Pardubického kraje (KHS), které je součástí projektové dokumentace.
Nový stav:
Střecha: Tvar střechy, spády střešních rovin a výšky budou zachovány. Nosná konstrukce krovu bude opravena, nahnilé části nebo celé prvky budou vyměněny. Celá konstrukce krovu bude opatřena ochranným nátěrem. Nově bude provedeno prkenné bednění a izolace proti vodě. Nové oplechování bude pozinkované a střešní krytina capacco, čtvercové šablony jsou v barvě antracit. Hřeben, nad okapy, styk šikmých střešních rovin budou provedeny v pozinkovaném plechu. Nově budou provedeny okapy a dešťové svody v původních místech. Ve styku s terénem budou opatřeny lapači střešních splavenin.
Střešní okna budou osazena v nových místech, určená k prosvětlení půdy, ale hlavně k výlezu na střechu. Funkční komíny budou nad střechou opraveny. Nadstřešní zídky – atiky budou opraveny, případně nadezděny, omítnuty a oplechovány. Větrací potrubí kanalizace nebo odvětrání bude na střechou ukončeno větrací hlavicí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy