Veřejná zakázka: Vzduchotechnika – ZŠ A. Jiráska č.p. 80, Lanškroun – výdejna jídla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 46
Systémové číslo: P21V00000008
Datum zahájení: 05.05.2021
Nabídku podat do: 17.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vzduchotechnika – ZŠ A. Jiráska č.p. 80, Lanškroun – výdejna jídla
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Vzduchotechnika – ZŠ A. Jiráska č.p. 80, Lanškroun – výdejna jídla“.
Realizace akce řeší větrání a odvod páry z výdejny jídla a jídelen v objektu ZŠ A. Jiráska, Lanškroun v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.
V rámci vzduchotechnických zařízení budou zajištěny následující funkce odpovídající výše uvedeným podmínkám a požadavkům investora:
• odvod škodlivin (teplo, pára) z výdeje jídla za současného přívodu čerstvého filtrovaného a tepelně
upraveného vzduchu do jídelen.
• dodržení nízké hladiny hluku odpovídající hygienickým předpisům

Úprava vzduchu:
• filtrace jednostupňová
• rekuperace tepla
• ohřev vzduchu elektrickým ohřívačem

Nad oba zdroje škodlivin - konvektomat a myčka - budou osazeny akumulační zákryty, v prostoru nad výdeji jídla potrubí opatřené vyústkami. Přívod vzduchu do jídelny žáků je pomocí dýz s dalekým dosahem, do druhé jídelny budou osazeny vyústky na potrubí.
Jednotka pro větrání je navržena jako vnitřní v podstropním provedení. Vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii z fasády objektu. Odpaní znehodnocený vzduch bude veden potrubím po fasádě objektu do nad okna chodby školy a vyfukován přes oblouk opatřený krycím sítem. Kompaktní větrací jednotka bude sestavena z uzavíracích klapek, filtrů vzduchu, deskového rekuperátoru a by-passu (úč.rek.88%), ventilátorů s EC motory. V jednotce je integrován el. ohřívač s PTC články.
Zabezpečení dodržování požadovaných parametrů mikroklimatu ve větraných prostorech je zajištěno automatickou regulací.
Připojení jednotky bude provedeno podle projektové dokumentace elektroinstalace, která je také přílohou zadávací dokumentace
Součástí akce jsou i veškeré zkoušky a revize popsané v projektové dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 620 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy