Veřejná zakázka: Zpracování plánu ÚSES pro ORP Lanškroun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38
Systémové číslo: P20V00000028
Evidenční číslo zadavatele: OIM/35721/2020/PBa
Datum zahájení: 22.12.2020
Nabídku podat do: 04.01.2021 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování plánu ÚSES pro ORP Lanškroun
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Plánu ÚSES ORP Lanškroun dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability 2017 (dále také jen „plán ÚSES“ nebo „ÚSES“) v podmínkách stanovených touto zadávací dokumentací (dále také jen „ZD“).
Plán místního ÚSES bude zpracován v souladu s požadavky zpracování plánů ÚSES v rámci PO4 OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2). Plán místního ÚSES bude zpracován v souladu s projektovou dokumentací Ing. Ludmily Bínové, CSc., která je přílohou č. 1.
Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je dále uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, kterou tvoří projektová dokumentace Plán ÚSES ORP Lanškroun (Ing. L. Bínová, CSc., 2020).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 653 739 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky