Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování plánu ÚSES pro ORP Lanškroun
Odesílatel Pavel Bartas
Organizace odesílatele Město Lanškroun [IČO: 00279102]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.12.2020 12:54:57
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Změna termínu dokončení díla a tedy i jednotlivých etap je řešena přímo v ZD v bodě 4. odstavec 3) Změna termínu dokončení díla.

Ing. Pavel Bartas
vedoucí odboru investic a majetku
MěÚ Lanškroun

Původní zpráva

Datum 29.12.2020 19:11:35
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě našich zkušeností s obdobnými zakázkami se domníváme, že termín pro zpracování etapy "Shromáždění podkladů a rozborová analýza", který je dle zadávací dokumentace stanoven do února 2021, je nedostatečný i s vazbou na opatření z hlediska COVID a termín podání nabídek a jejich hodnocení, které rovněž připadá na leden 2021. Bude se termín pro zpracování této etapy měnit s ohledem na výše uvedené skutečnosti?
Předem děkujeme za Vaše vyjádření.