Veřejná zakázka: ZŠ Smetanova 460, Lanškroun - dodávka ICT vybavení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32
Systémové číslo: P20V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.11.2020
Nabídku podat do: 20.11.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Smetanova 460, Lanškroun - dodávka ICT vybavení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace ICT vybavení interiéru pro Základní školu Smetanova Lanškroun, na adrese B. Smetany, 460, 563 01 Lanškroun.

Dodávka a instalace ICT vybavení interiéru zahrnuje rovněž:
• vypracování celkového seznamu dodaných položek pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny,
• zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze zařízení, provozních manuálů a zaškolení obsluhy,
• předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy, licenční ujednání,
• opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci interiérového ICT vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozené podlahové krytiny apod.), úklid všech místností po dokončení instalace interiérového ICT vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
• dopravu veškerých prvků do místa plnění a jejich instalaci na místa dle požadavků zadavatele, resp. dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

Detailní popis předmětu veřejné zakázky včetně detailní specifikace s uvedením minimálních požadovaných parametrů a vlastností je obsažen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v textu návrhu kupní smlouvy.

Jednotlivé prvky budou odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003633.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky