Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu 6259-M, U Hájenky-2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18
Systémové číslo: P20V00000008
Evidenční číslo zadavatele: OIM/10964/2020/JSo
Datum zahájení: 24.04.2020
Nabídku podat do: 07.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu 6259-M, U Hájenky-2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Rekonstrukce mostu 6259-M, U Hájenky-2“. Technické podmínky stavby jsou stanoveny zadávací dokumentací, jejíž součástí je i projektová dokumentace a slepé rozpočty.
Oprava předpokládá výměnu nosné konstrukce na stávajících opěrách při zvýšení úrovně podhledu vůči stávající konstrukci o 200 mm.
Bourací práce spočívají v odstranění mostního provizoria a očištění povrchu opěr pro osazení nové nosné konstrukce. Mostní provizorium bude odvezeno do areálu Technických služeb Lanškroun. Přepravu zajistí TS Lanškroun.
Po odstranění mostního provizoria budou do povrchu stávajících opěr navrtány otvory, do kterých budou vlepeny trny z betonářské výztuže a provedena nadbetonávka nad povrchem opěry tloušťky 200 mm.
Na dobetonovaný povrch opěr bude osazena nová nosná ocelobetonová konstrukce včetně vybetonované spřažené desky se zvýšenými obrubami. Ocelobetonová konstrukce mostu je navržena s šířkou vozovky mezi zvýšenými obrubami 3,4 m. Volná šířka mezi zábradlími mostu je 3,90 m.
Po osazení nosné konstrukce bude po stranách osazeno ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m se sloupky kotvenými přes patní desky do povrchu betonové desky. Konce nosné konstrukce mezi dobetonovaným povrchem opěr pro osazení nosné konstrukce a spřaženou betonovou deskou budou zabetonovány k líci opěry. Zvýšení povrchu vozovky nad opěrami o cca 600mm nad stávající úroveň cesty bude vyrovnáno za opěrami v délce cca 20,0 m. V těchto úsecích bude odstraněn povrch stávající cesty v tl. cca 100 mm, provedeno vyrovnání nivelety proměnnou vrstvou štěrkodrti tloušťky 100-550 mm a povrch komunikace zpevněn vrstvou asfaltového recyklátu v tl. 100 mm. V návaznosti na dobetonávku křídel bude po obou stranách osazena betonová palisáda v délce 4,0 m.
Nosná konstrukce bude opatřena přímopojížděnou izolací v tloušťce 10 mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 908 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky