Veřejná zakázka: Projektová dokumentace – Přístavba budovy Sociálních služeb Lanškroun ke zvětšení lůžkové kapacity

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 75
Systémové číslo: P22V00000020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.12.2022
Nabídku podat do: 13.01.2023 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace – Přístavba budovy Sociálních služeb Lanškroun ke zvětšení lůžkové kapacity
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb:
• vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“),
• výkon autorského dozoru,
• poskytnutí odborných konzultací,
pro projekt, jehož předmětem bude vybudování přístavby budovy Sociálních služeb Lanškroun s cílem navýšit lůžkovou kapacitu.
Dodavatel bude poskytovat služby zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v textu návrhu smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků