Veřejná zakázka: Úprava parku v Dolním Třešňovci

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 58
Systémové číslo: P22V00000003
Datum zahájení: 01.02.2022
Nabídku podat do: 17.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava parku v Dolním Třešňovci
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Úprava parku v Dolním Třešňovci“. Technické podmínky stavby jsou stanoveny zadávací dokumentací, jejíž součástí je i projektová dokumentace „Úprava parčíku v Dolním Třešňovci“, kterou vypracovala Ing. Hana Hanyšová, Pod Prokopem 170, 570 01 Litomyšl, IČO: 65687833.
Nová úprava parku by měla být především funkční a navržená s ohledem na jednoduchost následné údržby. V maximální míře bude zachována stávající zeleň, hlavně vzrostlé stromy a hodnotné keřové skupiny, neboť dřeviny potřebují dlouhý čas, než začnou plnit svou funkci.
V rámci revitalizace celého prostoru byly posouzeny stávající dřeviny, bylo bráno v úvahu stáří jedinců, specifické vlastnosti druhu, perspektiva jejich dalšího vývoje a také prostorové uspořádání. Některé dřeviny byly určeny k asanaci.
Dalším z požadavků na úpravu parku je zachování a zpevnění přístupové cesty k základní škole. Od pomníku bude vybudován nový chodník ke střední zemědělské škole. Po dokončení stavebních úprav bude založena zeleň – nové výsadby i obnova trávníku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)
Nabídku je též možno podat písemnou formou na podatelnu MěÚ Lanškroun, nám. J. M. Marků č.p. 5, 563 01 Lanškroun. V tomto případě bude obálka označená nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA a názvem zakázky „Úprava parku v Dolním Třešňovci“.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy