Veřejná zakázka: MŠ Wolkerova, Lanškroun - vytápění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 50
Systémové číslo: P21V00000012
Evidenční číslo zadavatele: OIM/18225/2021/JSo
Datum zahájení: 17.06.2021
Nabídku podat do: 25.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Wolkerova, Lanškroun - vytápění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace akce řeší vytápění objektu mateřské školy Lanškroun, Wolkerova 85 v obci Lanškroun, kat. ú. Lanškroun.
Do kotelny budou instalovány dva plynové kondenzační kotle VAILLANT VU 485/5-5 ecoTECplus, každý o jmenovitém výkonu 45,0 kW (nebo jiné stejných, nebo lepších parametrů). Odtah spalin bude přetlakovou spalinovou cestou typu C. Provoz kotlů bude spojen do kaskády. Součástí dodávky kotle je ekvitermní regulátor. Na otopný systém budou kotle propojeny přes hydraulický vyrovnávač tlaku – anuloid. Do otopného systému bude instalováno zabezpečovací zařízení – tlaková expanzní nádrž o objemu 100 litrů.
Vzhledem k tomu, že jmenovitý výkon jednoho spotřebiče nepřevýší 50 kW a celkový výkon kotelny nepřevýší 100 kW se n e j e d n á o kotelnu III.kategorie ve smyslu vyhl.č. 91/93 Sb. Celkový výkon navržené kotelny bude 90,0 kW. Kotel smí být připojen na plynoinstalaci zemního plynu provedenou a zrevidovanou podle ČSN EN 1775 a TPG 704 02.
Spaliny z kotlů budou vyvedeny koaxiálním kouřovodem d 80/125 mm, pro každý kotel zvlášť nad střechu.
Před uvedením do provozu bude provedena revize podle ČSN 73 4201.
Otopný systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Oběh topného media bude zajišťovat oběhové čerpadlo, které je instalováno v kompaktním kotli.
Jmenovitá světlost trubek topného systému je určena obvyklým způsobem s využitím charakteristiky čerpadla. Rozvodné potrubí se navrhuje podle požadavků na výkon daného systému, ne podle maximálního výkonu kotle. Nicméně musí být učiněna opatření k zajištění dostatečného průtoku tak, aby teplotní rozdíl mezi přívodním a vratným potrubím byl menší nebo roven 20 °C.
Systém potrubí musí být veden tak, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin a usnadnilo se trvalé odvzdušňování. Odvzdušňovací armatury by měly být na každém vysoko položeném místě systému a na všech radiátorech.
Otopná tělesa zůstanou stávající. Velikost a umístění jednotlivých otopných těles je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Otopná tělesa budou připojena pomocí radiátorových ventilů a šroubení. Otopná tělesa budou vybavena termostatickými hlavicemi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky