Veřejná zakázka: ZŠ Smetanova 460, Lanškroun – konektivita

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36
Systémové číslo: P20V00000026
Datum zahájení: 20.11.2020
Nabídku podat do: 01.12.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Smetanova 460, Lanškroun – konektivita
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware, software a licencí, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatel se dále zavazuje v rámci předmětu plnění veřejné zakázky poskytnout zadavateli práce a služby související s dodáním předmětu plnění spočívající zejména v
• natažení kabeláže,
• kontrole kvality spojení strukturované kabeláže,
• připevnění a zprovoznění aktivních prvků (přistupovaných bodů),
• návrhu topologie sítě,
• přípravě technického plánu realizace a zapojení síťových prvků,
• připojení na síť eduroam,
• konfiguraci síťové infrastruktury,
• zaškolení obsluhy,
• zakreslení strukturované kabeláže a instalovaných prvků do plánů budovy,
• ověření funkčnosti sítě vč. proměření pokrytí signálem,
• dodávka, nastavení a instalace serverů,
• výkon činností uvedených v dokumentu „Prokázání a kontrola naplnění standardu konektivity ve výzvách IROP (infrastruktura základních a středních škol) “ (dále jen „dokument standardu konektivity“), s výjimkou zpracování zásad využívání ICT a přístupu k síti do vnitřních předpisů školy, vč. vyhotovení a odevzdání potřebných výstupů zadavateli, z nichž bude prokázání standardu konektivity uvedených v dokumentu standardu konektivity vyplývat.

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003633.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 725 905 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky