Veřejná zakázka: ZŠ Smetanova 460, Lanškroun – dodávka nábytku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 29
Systémové číslo: P20V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.10.2020
Nabídku podat do: 26.10.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Smetanova 460, Lanškroun – dodávka nábytku
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž, resp. instalace nábytku a vybavení interiéru pro Základní školu Smetanova Lanškroun, na adrese B. Smetany, 460, 563 01 Lanškroun.

Dodávka a instalace, resp. montáž nábytku a vybavení interiéru zahrnuje rovněž:
• předložení dílenské dokumentace
• vypracování celkového seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny,
• zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze zařízení, provozních manuálů a zaškolení obsluhy,
• předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy,
• provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku,
• opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci nábytku a interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozené podlahové krytiny apod.), úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
• dopravu veškerých interiérových prvků a nábytku do místa plnění a jejich instalaci na místa dle projektové dokumentace interiérů.

Dodávka a instalace, resp. montáž nábytku a vybavení interiéru zahrnuje rovněž vypracování dílenské dokumentace.

Detailní popis předmětu veřejné zakázky včetně detailní specifikace s uvedením minimálních požadovaných parametrů a vlastností je obsažen v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v textu návrhu kupní smlouvy.

Jednotlivé výrobky budou odpovídat specifikaci uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003633.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky