Veřejná zakázka: ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - vytápění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 22
Systémové číslo: P20V00000012
Evidenční číslo zadavatele: OIM/16869/2020/JSo
Datum zahájení: 15.06.2020
Nabídku podat do: 25.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - vytápění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace akce řeší zásobování plynem a vytápění objektu základní školy a mateřské školy Lanškroun na pozemku st. parc. č. 91 v obci Lanškroun, kat. úz. Dolní Třešňovec.
Jedná se o budovu občanského vybavení – základní školu a mateřskou školu. Konstrukční systém
je z tradičního zdiva. Dům není zateplen. V celém objektu byla vyměněna stávající okna za okna plastová se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. V současné době je budova vytápěna pomocí elektrických akumulačních kamen.
Hlavní uzávěr odběrního plynového zařízení bude umístěn v přístřešku na vnějším lící budovy. Pro navrženou stavbu je navržen přístřešek na hranici pozemku odběratele. Plynová technika (armatur, regulátor tlaku plynu a plynoměr) budou připevněny na fixační rám. Dveře skříně budou orientovány do veřejného pozemku. Plynovod bude proveden z ocelových trubek závitových a trubek ocelových hladkých, spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno volně podél zdiva uložené na konzolách.
Do kotelny – stávajícího skladu - budou instalovány dva plynové kondenzační kotle, každý o jmenovitém výkonu 45,0 kW. Odtah spalin bude řešen přetlakovou spalinovou cestou typu C. Kotle budou spojeny do kaskády. Součástí dodávky kotle je ekvitermní regulátor. Na otopný systém budou kotle propojeny přes hydraulický vyrovnávač tlaku – anuloid. Do otopného systému bude instalováno zabezpečovací zařízení – tlaková expanzní nádrž o objemu 100 litrů.
Otopný systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Oběh topného media bude zajišťovat oběhové čerpadlo, které je instalováno v kompaktním kotli. Rozvod potrubí bude z měděných trubek SF-Cu spojovaných pájením na měkko.
Jako otopná tělesa jsou navržena otopná desková tělesa se zvětšenou přestupní plochou. Velikost a umístění jednotlivých otopných těles je patrná z výkresové části projektové dokumentace. Otopná tělesa jsou již od výrobce opatřena kvalitní povrchovou úpravou a odvzdušňovací armaturou. Otopná tělesa budou připojena pomocí radiátorových souprav N Rp 1/2. Otopná tělesa budou vybavena termostatickými
hlavicemi.
Součástí akce jsou i veškeré zkoušky a revize popsané v projektové dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lanškroun
 • IČO: 00279102
 • Poštovní adresa:
  nám. J. M. Marků 12
  56301 Lanškroun
 • Název odboru: Odbor investic a majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-036980

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky