Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Jilemnického
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Jilemnického“. Technické podmínky stavby jsou stanoveny zadávací dokumentací, jejíž součástí je i projektová dokumentace a slepé rozpočty.
Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jiří Cihlář, Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň, IČ 74598716, ČKAIT – 0701407.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)
Kontakt:
e-mail: karel.formanek@lanskroun.eu
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.08.2021 09:00
Datum zahájení: 17.08.2021 14:51
Odpovědné zadávání: