Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava fasády domu č.p.124 a č.p.125 na ulici B. Němcové
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Po bouracích pracech se nejprve doplní odpadané omítky, začistí otvory po vybouraných
konstrukcích, doplní se poškozené římsy, začistí se otvory po vybouraných konstrukcích / např.
po oc. mřížích, konzolách po el. vedení apod. /, zazdí se výklenek po bývalém nadzem. el.
vedení a celá omítka bude očištěna a umyta. Kabely vedoucí nyní po fasádě se mohou uložit do
rýžky a začistit omítkou a nebo vést po povrchu v liště v barvě štuku. Fasáda bude opatřena
perlinkou a poté bude natažen štuk a konečný nátěr. Kolem oken bude ve světlejším odstínu, než
zbytek fasády. Odstíny budou určeny památkářem. Šambrány a podokeníky i žlábkování budou
zachovány v původní podobě. Na soklu budou doplněny chybějící pásky a poté bude sokl umyt a
očištěn. Na ulici Na Valech bude plocha soklu vyrovnána a pak opatřena obkladem z cihelných
pásků, ve stejném ( nebo podobném ) odstínu a rozměru jako stávající obklad. Sokl ze dvora
bude opraven – vadná místa otlučena a doplněna omítkou. Dále bude sokl očištěn a umyt. Poté
se opatří vyrovnávací maltou a na suchý povrch je možné nanášet penetraci a soklovou omítku –
např. Marmolit v šedivém odstínu.
Vybouraná sklepní okýnka budou nahrazena dřevěnými EURO okny s izolačním dvojsklem
ve stejném barevném odstínu jako již ostatní výplně na fasádě.
Odstraněné větrací mřížky budou nahrazeny mřížkami z nerezu se síťkami proti hmyzu.
Sklepní větrací mřížky budou opraveny. Odstraní se z nich starý nátěr a opět se natřou
protikorozním nátěrem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lanskroun.eu)
Kontakt: David Jirges
e-mail: david.jirges@mbplan.cz
tel: 778 777 358
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. a III. kategorie - otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.03.2021 10:00
Datum zahájení: 25.01.2021 07:18
Odpovědné zadávání: