Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VW WACHAL a.s.
IČO: 25567225
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 121 438 755,83 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 146 940 894,55 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 18.02.2020