Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava fasády domu č.p.124 a č.p.125 na ulici B. Němcové
Odesílatel David Jirges
Organizace odesílatele Město Lanškroun [IČO: 00279102]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2021 13:17:23
Předmět Změna termínu a možnost podání nabídek

Změna termínu podání nabídek. Nabídky je možné předkládat do 1.2.2021 do 10:00.

Nabídky je možné podávat, jak v elektronické podobě přes portál E-Zak, tak v papírové podobě v zalepené obálce označené nápisem NEOTVÍRAT, nabídka: „Oprava fasády domu č.p.124 a 125, ul. B.Němcové, Lanškroun“.