Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hasičská zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně
Odesílatel Pavel Bartas
Organizace odesílatele Město Lanškroun [IČO: 00279102]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2022 06:20:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V daném místě nejsou dlouhodobě dořešeny majetkoprávní vztahy, proto je nezbytné dodržet vymezené území tak, jak stanoveno v příloze P.02 SITUACE.
U č.p. 275 je možné uvažovat s odstraněním drobných staveb, umístěných na pozemcích města Lanškrouna. Opět je třeba vycházet z přílohy P.02 a zde vymezeného území pro návrh předmětu soutěže.

Oldřich Bittner

Původní zpráva

Datum 22.07.2022 10:59:07
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Poskytnutá situace se zaměřením (P.02 SITUACE) a aktuální katastrální mapa dostupná na ČUZK (staženo 14. 7. 2022 https://services.cuzk.cz/dgn/ku/ ) si navzájem neodpovídají. V místě sousedního objektu č.p. 31 je rozdíl mezi linií hrany domu v zaměření a katastrální linií více než 1 metr. Je možné potvrdit, že dům č.p. 31 částečně stojí na pozemku parc. č. 4202; k.ú. Lanškroun [678929]?

Objekt č.p. 275 má přístavek kolny a oplocenou zahrádku, které zasahují do řešeného území a leží na pozemku ve vlastnictví Města Lanškroun (parc č. 4255 a parc. st. 2189/1 Lanškroun [678929]). Je možné uvažovat o jejich odstranění?