Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hasičská zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně
Odesílatel Pavel Bartas
Organizace odesílatele Město Lanškroun [IČO: 00279102]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2022 06:42:28
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v dokumentu soutěže P.01 Podmínky zadání je skutečně uvedeno chybné č.p. dotčené (sousední) nemovitosti.
V odst. III. Podmínek zadání by mělo být správně uvedeno:
"Důležitou podmínkou je zachování přístupu (příjezd osobním vozidlem) k nemovitosti č.p. 31 (parc.č.st. 704/1), resp. ke garáži ve dvorní části objektu. Přístup není v současné době majetkoprávně ošetřen, nicméně je dlouhodobě ze strany města Lanškrouna trpěn, a proto by měl být zachován"
Děkuji za upozornění a omlouvám se za nepřesnost.
Oldřich Bittner

Původní zpráva

Datum 18.07.2022 12:09:47
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V dokumentu P.01 Podmínky zadání v části III. Kontaktní území je zmíněna nutnost zachování přístupu ke garáži objektu č.p. 285. Tento dům ale dle dostupných podkladů s řešeným územím nesousedí a jeho dvůr (parc. č. 4096) je obsluhován přímo z ulice Dobrovského. S řešeným územím přímo sousedí objekt č.p. 31 na parc.č. st. 704/1, garáž tohoto objektu je pravděpodobně obsluhována z řešeného území. Chtěli bychom se proto zeptat, zda je tedy nutné zachovat přístup ke garáži na parc.č. st. 704/1 respektive k objektu č.p. 31.