Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poliklinika Lanškroun
Odesílatel Jiří Zatloukal
Organizace odesílatele Město Lanškroun [IČO: 00279102]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2019 17:27:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek - podepsané (znění totožné s uveřejněným zněním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 a rozhodnutí o změně zadávacích podmínek z dnešního dne v 17:15 hod), které však bylo uveřejněno bez podpisu osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se veřejné zakázky. Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uveřejňuje celé znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, tj. i vč. výkazu výměr, který je rovněž totožný s výkazem výměr uveřejněným dnešního dne v 17:15 hod.


Přílohy
- Vysvětlení č. 4 a ROZZP.pdf (533.85 KB)
- Poliklinika Lanškroun (zadání)_191011.xlsx (1.37 MB)