Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a dveří v bytových domech na ulici Kežmarská 534, 535, 536, 537, Lanškroun
Odesílatel David Jirges
Organizace odesílatele Město Lanškroun [IČO: 00279102]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2022 12:45:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Prodloužení lhůty pro podání nabídek na zakázku. Důvodem je změna v položce č. 18 , kdy bylo změněna jednotka z m2 na bm a byla změněna výměra této jednotky.
Z toho důvodu se i prodlužuje termín pro podání nabídek do 29.4.2022 do 10:00


Přílohy
- Slepý rozpočet_BD Kežmarská, LanškrounDJ.xlsx (39.69 KB)