Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a dveří v bytových domech na ulici Kežmarská 534, 535, 536, 537, Lanškroun
Odesílatel David Jirges
Organizace odesílatele Město Lanškroun [IČO: 00279102]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2022 12:29:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, vzhledem k chybě v rozpočtu kde se jednalo v položce č.18 o špatně stanovenou jednotku a špatně stanovenou výměru, vkládáme nový výkaz výměr.
Vzhledem k této chybě prodlužujeme výběrové řízení na dodavatele do 29.4.2022


Přílohy
- Slepý rozpočet_BD Kežmarská, LanškrounDJ.xlsx (39.69 KB)