Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a venkovních dveří na budově jídelny B.Smetany, Lanškroun
Odesílatel Pavlína Tovtiková
Organizace odesílatele Město Lanškroun [IČO: 00279102]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2022 14:09:39
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Lze nabídnout okna s ocelovou pozinkovanou otevřenou výztuhou za předpokladu splnění všech ostatních technických požadavků, je nutné k zakázce dodat technické listy.

Podmínkou před vypracováním cenové nabídky je provést zaměření skutečných rozměrů a tvaru každého okna a dveří na místě, viz. technické podmínky.