Veřejné zakázky města Lanškroun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Lanškroun.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Lanškroun, ul. K.Čapka – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.01.2022 24.01.2022 09:00
Lanškroun, ul. B.Smetany – stavební úpravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2022 24.01.2022 09:00
Dodávka elektrické energie
nadlimitní Hodnocení 29.09.2021 03.11.2021 09:00
Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Jilemnického
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2021 30.08.2021 09:00
Lanškroun, ul. B. Smetany - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2021 30.08.2021 09:00
Lanškroun - stezka pod korunami stromů
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2021 02.07.2021 09:00
Lanškroun, ulice Olbrachtova - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2021 23.06.2021 09:00
Vzduchotechnika – ZŠ A. Jiráska č.p. 80, Lanškroun – výdejna jídla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2021 17.05.2021 10:00
„Výměna výplní otvorů na bytových domech na ulici Kežmarská č.p. 534 , 535 , 536 , 537“
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2021 20.05.2021 10:00
Lanškroun, ul. Olbrachtova - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2021 16.03.2021 10:00
Správa a údržba lesů ve vlastnictví města Lanškroun
nadlimitní Vyhodnoceno 16.02.2021 26.03.2021 10:00
Oprava fasády domu č.p.124 a č.p.125 na ulici B. Němcové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2021 01.03.2021 10:00
Lanškroun - úpravy ploch u vlakového nádraží
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2020 26.10.2020 09:00
Výměna oken na penzionu B.Martinů, Lanškroun - 2 etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2020 02.09.2020 00:00
Šatny u haly B. Modrého - buňkový systém
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.05.2020 28.05.2020 10:00
všechny zakázky