Veřejné zakázky města Lanškroun

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Lanškroun.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky vybavení a zajištění konektivity pro ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun
nadlimitní Hodnocení 17.04.2024 22.05.2024 10:00
Revitalizace školní zahrady ZŠ Lanškroun, Bedřicha Smetany 460
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2024 09.04.2024 13:00
Dodávka elektrické energie
nadlimitní Hodnocení 26.09.2023 30.10.2023 09:00
Modernizace učebny fyziky, chemie a kabinetu ZŠ Lanškroun – audiovizuální technika
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2023 20.09.2023 10:00
Modernizace učebny fyziky, chemie a kabinetu ZŠ Lanškroun - pomůcky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2023 17.08.2023 10:00
Modernizace učebny fyziky, chemie a kabinetu ZŠ Dobrovského č.p. 630, Lanškroun - 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2023 25.08.2023 10:00
Modernizace učebny fyziky, chemie a kabinetu ZŠ Lanškroun – kusový nábytek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2023 01.08.2023 10:00
Parkoviště Dolní Třešňovec č. p. 24
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2023 29.06.2023 10:00
Lanškroun, ul. P.Bezruče - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.05.2023 12.06.2023 10:00
Servisní údržba varovného systému města Lanškroun
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2023 15.05.2023 17:00
Lanškroun, ul. Na Větru - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2023 05.05.2023 09:00
Lanškroun, ul. Franze Kafky - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2023 05.05.2023 10:00
Stavební úpravy propojky k ulici Vančurova - Lanškroun
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2023 04.04.2023 12:00
ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun - vestavba učeben
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2023 09.03.2023 10:00
Hasičská zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně
podlimitní Vyhodnoceno 23.06.2022 02.09.2022 13:00
všechny zakázky